Plastiikkakirurgia -Uhka vai mahdollisuus?

31.07.2022

Kevät ja kesä hujahti yhtäkkiä kovin nopeasti eikä minulle  jäänyt aikaa päivittää tätä blogia. Kiitos ihanien asiakkaideni etenkin Sairaala Innovalla niin työntäyteisestä keväästä ja alkukesästä! Nyt kuitenkin jatketaan jälleen pohdiskelevalla aiheella 🙂

Plastiikkakirurgiaa tehdään monesta syystä. Tarve kirurgiaan voi olla joko lääketieteellinen tai esteettinen. Lääketieteellisin syin toteutetulla plastiikkakirurgialla hoidetaan usein jotakin sairaudenhoidollista vaivaa tai sairautta. Tällöin yleensä puhutaan korjaavasta kirurgiasta. Jos plastiikkakirurgialla halutaan vaikuttaa ihmisen normaaliin anatomiaan tai ikääntymisen tuomiin ihon ja kehon rakennemuutoksiin puhutaan enemmänkin esteettisestä kirurgiasta. Esteettisen ja korjaavan kirurgian raja on jossain määrin päällekkäinen. Tässä kirjoituksessa tarkistelen lähinnä esteetistä kirurgiaa ja sen mahdollisuuksia. Voiko kauneuskirurgialla oikeasti saavuttaa elämänlaatua vai otetaanko tällä aina vain iso riski oman terveyden kustannuksella?  Kenelle kauneuskirurgia sitten oikein sopii tai kuka siitä mahdollisesti hyötyy?

Ensinnäkin mielestäni ihmisellä itsellään pitää olla vaiva tai tarve muutokseen. Toisin sanoen ihmisen pitäisi itse kokea jonkin asian riittävän häiritsevänä omassa kehossaan ennen kirurgiaan etenemistä. Ikämuutosten ja muiden ulkonäöllisten seikkojen huomioinen on hyvin yksilöllistä ja mielipiteet vaihtelevat kovasti  eri ihmisiltä kysyttäessä. Toiselle suurin ulkonäöllinen seikka on nenä tai kaula toiselle vatsa tai rinnat. Mielestäni sellaisia asioita ei tule lähteä korjaamaan tai käsittelemään mitkä eivät asianosaista itseään häiritse, vaikka niissä esimerkiksi hoitava kirurgi, muu ulkopuolinen tai läheinen korjattavaa näkisikin. Lisäksi ennen esteettisiä toimenpiteitä on hyvä pohtia mitä hoidolla oikeasti halutaan hoitaa? Onko kyse omasta vai toisten ihmisten tarpeesta muutokselle? Harvoin pystymme miellyttämään kaikkia, vaikka muuttaisimme ulkonäköämme tai käytöstämme aina toisten vaatimusten tai tarpeiden mukaan. 

Eräs fiksu asiakkaani kertoi minulle kerran, että häntä erityisesti häiritsee hänen nenänsä muoto. Hän oli miettinyt pitkään kannattaisiko nenälle mahdollisesti tehdä jotakin. Nenä oli sellainen, että tätä olisi voinut plastiikkakirurgialla muokata ja todennäköisesti leikkaustulos olisi myös ollut hyvä tai ainakin ehkä yleisesti tavallisempi kuin lähtötilanne. Mietinnän jälkeen hän itse kuitenkin tuli siihen tulokseen, että hänellä on niin paljon asioita itsessään, joihin hän ei ole tyytyväinen, että nenän korjaaminen onkin oikeastaan vielä toissijaista itsensä hyväksymisen matkalla. Olin ylpeä hänestä ja hienosta päätöksestä, ehkä palaamme tulevaisuudessa asiaan. Toisaalta jos ihminen on muuten tyytyväinen itseensä ja elämäänsä voi jonkin pienen tai isonkin asian korjaaminen olla juuri se elämänlaatua merkittävästi parantava seikka, jolloin kirurgiasta on ehdottomasti hyötyä ja kaikkia tyydyttävä lopputulos saavutetaan hyvin todennäköisesti. 

Toisena tärkeänä asiana on käsittää mitä asioita voidaan milläkin toimenpiteellä korjata ja millaista lopputulosta tavoitellaan. Aina yksinkertaisimmalla, pienimmällä ja halvimmalla toimenpiteellä ei voida saavuttaa parasta mahdollista tai edes tyydyttävää hoitotulosta. Usein esimerkiksi kaulan alueen esteettinen kirurgia ja kaulan kohotus on toimenpiteenä sellainen, että pienillä ja paikallisilla toimenpiteillä ei välttämättä päästä toivottuun ja hyvään tai edes hyväksyttävään lopputulokseen. Tällöin tulisi miettiä tarkasti kannattaako toimenpiteeseen lähteä ollenkaan jos ihminen ei ole valmis suurempaan leikkaukseen. Kurja tilanne sekä kirurgille että asiakkaalle on se, että isoa tai toivottua muutosta on lähdetty tavoittelemaan liian pienellä tai riittämättömällä toimenpiteellä. 

Joskus ihmisen voi olla vaikea erottaa eri toimenpiteillä saavutettavia realistisia tuloksia, jolloin pettymyksiä voi tulla. Etenkin  jos alun perin leikkauksella saavutettavaa lopputulosta ei ole selvennetty riittävällä tarkkuudella. Toisaalta usein on kuitenkin mielekästä pyrkiä pienimpään mahdolliseen toimenpiteeseen, mutta aina se pienin ei ole mahdollinen. Viime aikoina vastaanotollani on käynyt asiakkaita, jotka ovat olleet pettyneitä muualla tehtyjen pientoimenpiteiden tuomiin lupauksiin. Esimerkiksi mesolanka- tai täyteainehoidolla ei voida useinkaan korvata kaulan tai kasvojen kohotusta leikkauksena. Kaikki tietysti riippuu asiakkaan lähtökohdista ja anatomiasta.  Joskus herätään myös siihen, että pienempiin toimenpiteisiin on investoitu saman verran rahaa ja henkistä pääomaa kuin suurempaan mahdollisesti tuloksellisempaan kirurgiaan. Rahaa onkin saattanut lopulta kulua tuplasti siihen verrattuna jos oikea hoitomenetelmä olisi valittu alusta alkaen.      

Huomion arvoista nykyisessä mediamaailmassa on käsittää  myös se, että leikkaustulokset vaihtelevat eri ihmisten välillä, vaikka leikkaava kirurgi olisikin sama. Leikkauksen tai muun hoidon tulos on usein vahvasti riippuvainen lähtökohtaisista kehon piirteistä, ihonlaadusta ja -tyypistä ja elintavoista. Toki myös käytetyllä leikkausmenetelmällä ja kirurgin näkemyksellä sekä ammattitaidolla on väliä. Etenkin plastiikkakirurgia on käsityötä, jolloin kädenjälki on usein suoraan nähtävillä. Taitavinkaan kirurgi ei kuitenkaan voi hallita kaikkea, joten sattuman ja kirurgiaan liittyvien komplikaatiomahdollisuuksien ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää.

 Ihmisen on hyvä käsitellä ennen kirurgiaan lähtemistä myös omia henkisiä voimavarojaan siltä varalta jos paraneminen pitkittyisi. Vakavat lääketieteellistä hoitoa vaativat komplikaatiot plastiikkakirurgiassa ovat onneksi harvinaisia. Suurin osa ihmisistä ovat myös tyytyväisiä esteettiseen ja toiminalliseen tulokseen sekä kokevat saaneensa ehdottomasti apua leikkauksesta. Joskus kuitenkin myös esteettinen komplikaatio on mahdollinen. Tällöin asiakas ei ole tyytyväinen toimenpiteen esteettiseen lopputulokseen ja saatetaan tarvita jopa korjausleikkaus tyydyttävän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Kaikkeen on siis hyvä varautua. Luottamus kirurgin ja asiakkaan väillä on mielestäni ehdoton onnistuneen hoidon lähtökohta. Asiakkaan on luotettava myös kirurgin antamiin jatkohoito-ohjeisiin ja pystyttävä niihin sitoutumaan. Usein tarvitaan riittävä toipumisaika ja joskus kiireisessä elämänrytmissä voi olla vaikea löytää tarvittavalle toipumiselle riittävästi aikaa.  Tällöinkin on syytä miettiä onko tämä toimenpide juuri nyt se mihin on järkevää lähteä. 

Toisille ihmisille plastiikkakirurgia on ehdottomasti oikea ratkaisu, kun taas toisille ei. Todennäköisesti ratkaisevia asioita onnistuneen lopputuloksen kannalta ovat ennen leikkausta koetun haitan suuruus ja kuitenkin itsensä hyväksyminen ainakin pääpiirteittäin sellaisena kuin on. Selvää on, että kaikki eivät plastiikkakirurgiasta hyödy ellei kyseessä ole selvä sairaudenhoidollinen peruste kuten esimerkiksi syöpäsairaus tai vakava vamma. Yhtä selvää on mielestäni kuitenkin se, että suuri osa myös esteettisin perustein leikkauksiin hakeutuvista ihmisistä hyötyy toimenpiteestä.

Seuraavassa päivityksessä jatketaan tarkastelemalla rasvaimua toimenpiteenä. Ihanaa viikkoa!

Olen Kristiina Hietanen, jyväskyläläinen plastiikkakirurgi. Naisena olen muun työni lisäksi kiinnostunut myös kauneudenhoidosta ja ihon hyvinvoinnista. Hoidan erilaisia ihmisiä sekä sairaudenhoidollisten että esteettisten tarpeiden mukaan. Vastaanotollani asiakkaalle mietitään aina paras ja turvallinen ratkaisu yksilöllisesti. Tavoitteena on saada aikaan luonnollinen ja sopusuhtainen lopputulos hoidon vaikuttavuudesta tinkimättä. Minulle asiakkaan kuuleminen on tärkeää myös hoidon jälkeen.

Kauneuden jäljillä blogissa käsitellään erilaisia plastiikkakirurgiaan ja kauneuskirurgiaan liittyviä aiheita. Blogia päivitetään noin kuukauden välein. Kauneuden jäljillä blogi syntyy tilanteista ja plastiikkakirurgina työssäni kohtaamistani asioista.

TILAA ILMOITUS BLOGIPOSTAUKSISTA

Jätä sähköpostiosoitteesi, niin saat ilmoituksen kun uusi blogikirjoitus julkaistaan.

Uusimmat postaukset

Myös nämä voi kiinnostaa sinua