Lääketieteen tohtori

PLASTIIKKAKIRURGI KRISTIINA HIETANEN,
Jyväskylä

Tavoitteena luonnollisuus

Oman kauneuskäsitykseni kulmakivi on luonnollisuus. Mielestäni parhaimmillaan ulkonäköä korjaava tai parantava leikkaustulos on sellainen, että kaikki huomaavat eron, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä mikä on muuttunut. Usein vähempi voi olla enempi, kunhan asiat tehdään oikein ja huolellisesti. Kauneustrendeihin suhtaudun avoimesti, mutta myös arvioivasti. Parhaat palat trendeistä pyrin soveltamaan työssäni, mutta toisaalta ensisijaisesti tärkeää on taata asiakkaalle pitkäaikainen, ajaton ja turvallinen lopputulos. Lääketiede ja kirurgia kehittyvät koko ajan ja uutta teknologiaa tulee markkinoille. Tämä ei kuitenkaan korvaa kirurgin kädentaitoja etenkään plastiikkakirurgiassa, joka on edelleen pitkälti käsityötä ja kirurgin käden jälki on oikeasti ulkoisesti näkyvä. Uusi teknologia voi kuitenkin toimia hyvänä apuna leikkausten toteuttamisessa.

" Tärkeimpänä tavoitteenani on antaa asiakkaalle terveydenhoitoa ja ajatonta kauneutta ihmiseltä ihmiselle vastuullisesti ja turvallisesti "

Ammattiarvoihini kuuluvat:

Työkokemuksesta

Plastiikkakirurgiksi olen valmistunut 2016 Tampereen yliopistosta ja tästä lähtien olen työskennellyt aktiivisesti plastiikkakirurgian parissa. Minulla on lääkäriliiton myöntämä haavanhoidon erityispätevyys ja tieteellisen tutkimuksen kautta olen perehtynyt etenkin erilaisiin arpiongelmiin. Lääketieteen tohtorin tutkinnon olen suorittanut 2020 ja väitöskirjatutkimukseni aiheena oli keloidiarpien hoito.

Viimeisen viiden vuoden aikana olen syventynyt myös laajemmin esteettisiin hoitoihin, jotka tarjonnan runsaudellaan helposti vaikeuttavat etenkin kuluttajaa valitsemaan parhaan mahdollisen hoidon itselleen  tuloksella ja hinta-laatusuhteella mitattuna. 

Olen valmistumiseni jälkeen syventänyt osaamistani kansainvälisesti etenkin kasvojen alueen esteettisten toimenpiteiden ja tehokkaampien laserhoitojen suhteen.  

Työskentelyperiaatteeni

 Kauneuden käsitys on kuitenkin aina yksilöllinen ja pyrinkin vastaamaan asiakkaan toiveisiin, kuitenkin mahdolliset rajoitteet rehellisesti kertoen, jotta pettymyksiltä voitaisiin välttyä.

Yhdessä keskustellen löytyykin aina yksilöllisesti paras mahdollinen suunnitelma ja hoito kunkin ihmisen tarpeen ja toiveen mukaan.

Olen vastuullinen toimija ja kuuntelen mielelläni asiakkaan palautteen myös annetun hoidon jälkeen. Koen, että se lisää asiakkaan luottamusta ja toisaalta palautteen saaminen on osa jatkuvaa kehitystä itselleni.

Suhtaudun työhöni intohimoisesti ja nautin työskentelystä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Koen, että eri työnkuvat vahvistavat ja tukevat tosiaan ja leikkausrutiini säilyy koko ajan vahvana.

Yksityispuolen työni parhaana puolena koen sen, että tällöin saan aina rauhassa keskittyä juuri yksittäisen asiakkaan leikkaukseen ja hoitoon. Paras lopputulos tulee usein siitä kuuluisasta viimeisestä silauksesta. Toisaalta sairaalatyössä leikkausmäärät ovat hyvin suuret ja asiat monesti moniongelmaisia. Tämä puolestaan pakottaa soveltamaan opittua ja pysymään aktiivisena kouluttautumisen suhteen.

Sairaalatyö auttaa myös näkemään suurempia kokonaisuuksia kunkin asiakkaan hoidossa ja arviomaan toimenpiteiden riskejä realistisesti.

"Mielestäni parhaimmillaan ulkonäköä korjaava tai parantava leikkaustulos on sellainen, että kaikki huomaavat eron, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä mikä on muuttunut."

Plastiikkakirurgiaan kuten muuhunkin kirurgiaan liittyy aina komplikaatioriskejä. Useimmiten riskit ovat  suhteellisesti pieniä ja ilman lisätoimenpiteitä hoidettavia.

 Komplikaatioriskejä voidaan vähentää asianmukaisella leikkaussuunnitelulla ja leikkaustekniikalla sekä asiakkaan terveellisillä elämäntavoilla.

Plastiikkakirurgiassa saatetaan kohdata myös tyytymättömyyttä leikkaushoidon jälkeen. Tämän vuoksi leikkauksen suunnittelulla ja etukäteisinformaatiolla on  erityisen tärkeä rooli.

Leikkaussuunnittelu ja leikkaustekniikan valinta tehdään aina yksilöllisesti kunkin ihmisen anatomiset erityispiirteet huomioiden. Plastiikkakirurgiseen toimenpiteeseen hakeutuessa on hyvä huomioida, että välttämättä toisen henkilön kanssa samanlaista lopputulosta ei voida saavuttaa kaikkien kohdalla.

Myös leikkaustekniikoiden soveltaminen on usein aiheellista yksilölliset eroavaisuudet huomioiden, jolloin välttämättä toisella käytetty tekniikka ei sovellu täysin samanlaisena toiselle.

Erityisosaamisalueisiini kuuluvat

CV

Työkokemus

Lehmosen mansikkatila (1998-2001)
mansikan poiminta sekä puisto- ja istutustyöt

ISS-Siivouspalvelut, osa-aikainen työnkuva  2001-2000
siistijän työt

Jyväskylän kaupunki, terveyskeskussairaala (6/8 2004-2006)
laitosapulaisen ja lähihoitajan työnkuva

Kuopion yliopisto, Fysiologian laitos ( 2006)
tuntiopettajan toimenkuva

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, sisätaudit (7/2006)
amanuenssin toimenkuva

Leids Universitair Medisch centrum, infektiosairauksien klinikka (6/2006)
amanuenssin toimenkuva

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, anestesia ja leikkaushoito (12/2006)
amanuenssin toimenkuva

Kangasvuoren sairaala (6/8 2007)
apulaislääkärin tehtävät ja toimenkuvaan kuuluvat päivystykset

Muuramen terveyskeskus (6/8 2008,12/2007,1/2008)
terveyskeskuksen väestövastuulääkärin toimenkuva

Kuoreveden terveyskeskus (1/4 2008)
Terveyskeskuksen vastaanottotyö, lähinnä osa-aikainen työnkuva

Medone oy (10/2007-8/2008)
yksittäisten terveyskeskuspäivystysten tekeminen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystysalueen perusterveydenhuollon päivystys 8/2008 -2016
terveyskeskuspäivystäjän toimenkuva

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, sisätaudit (4/6 2009)
erikoistuvan lääkärin toimenkuva

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystysalue (erikoisala- ja perusterveydenhuollon päivystys)
erikoistuvan lääkärin toimenkuva 2009

Jyväskylän kaupunki, Huhtasuon terveysasema (12/2009-3/2010)
terveyskeskuksen väestövastuulääkärin toimenkuva

Perusturvaliikennelaitos Saarikka, Saarijärven terveyskeskus (5/9 2010)
terveyskeskuksen väestövastuulääkärin toimenkuva

Keski-Suomen Keskussairaala, kirurgian klinikka (11/2010-4/2013)
erikoistuvan lääkärin toimenkuva

Tampereen Yliopistollinen sairaala, plastiikkakirurgian yksikkö (5/2013- 1/2016)
erikoistuvan lääkärin toimenkuva

Helsingin yliopistollinen sairaala, (HUSUKE, Rintakirurginen sairaala, Palovamma yksikkö) (2/2016-4/2016)
erikoistuvan lääkärin toimenkuva

Tampereen yliopisto tiedekeskus (5/2016)
tutkija

Keski-Suomen Keskussairaala (11/2016-)
plastiikkakirurgin toimenkuva

Lääkärikeskus Mehiläinen, Jyväskylän toimipiste (1/2017-)
plastiikkakirurgin toimenkuva

Silmäasema, Jyväskylän toimipiste (1/2017-)
plastiikkakirurgin toimenkuva, erityisesti silmän alueen kirurgia

Potilasvakuutuskeskus
asiantuntijalääkärin toimenkuva (6/2018-)

Sairaala Innova (10/2021-)

plastiikkakirurgin toimenkuva, laserhoidot

 

Luottamustoimet

Suomen Plastiikkakirurgiyhdistyksen hallituksen jäsen vuonna 2021.

Jäsenyydet

Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys

Koulutus

Ylioppilas, v. 2001, Jyväskylän Lyseon lukio
Kliinisen kemian approbatur-tason opinnot v 2002, Jyväskylän Yliopisto
Lääketieteen lisensiaatti 2009, Kuopion yliopisto
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, v 2016, Tampereen yliopisto,
Haavanhoidon erityispätevyys, v 2018, Suomen lääkäriliitto
Lääketieteen tohtori, v 2020, Tampereen yliopisto

Väitöskirja

´Clinical and Histopathological Effects of Current Keloid Treatments´

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1619-8

Tieteelliset julkaisut

1) Primary flap reconstruction of tissue defects after sarcoma surgery enables curative treatment with acceptable functional results: A 7-year review
Lopez, Hietanen et al., BMC Surgery, 2015;15:71
DOI: 10.1186/s 12893-015-0060-y

2) Long-Term Results of Intralesional Triamcinolone Acetonide Injections in keloid Treatment
Hietanen et al., J Clin Trials, 2016;6:4
DOI: 10.4172/2167-0870.1000278

3) Treatment of keloid scars with intralesional triamcinolone and 5-fluorouracil injections – a randomized controlled trial”,
Hietanen et al., Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2019;72:4-11
DOI:10.1016/j.bjps.2018.05.052

4) Histopathology and immunohistochemical analysis of 5-fluorouracil and triamcinolone treated keloids in double blinded randomized trial, Hietanen et al.,Wound repair & regeneration, 2020;28:358-399
DOI:10.1111/wrr.12803

5) Surgery combined with postoperative radiotherapy gives excellent results in keloid disease, Hietanen et al., Journal of wound care, accepted for publication 19.4.202

6) Translation and psychometric validation of the Finnish version of the patient scar assessment scale for use in patients with burn scars, Lahdenperä et al. Burns 2023, Aug ;49(5):1113-1121, DOI: 10.1016/j.burns.2022.08.025

7) Evidence for the in vivo existence and mobilisation of myeloid angiogenic cells and pericyte -like cells in wound patients after skin grafting, Uusitalo-Kylmälä et al. Wound Repair Regen, 2023, Jan;31(1):111-119. DOI: 10.1111/wrr.13047

8) Myofibroblasts reside in the middle dermis of the keloids but do not predict the response to injection therapies: a double -blinded, randomized, controlled trial, Frontiers in medicine, Komulainen et al. vol 11, 2024 DOI: 10.3389/fmed2024.1293028