Vartalon muotoilu

Useimmiten vartalon muotoilulle herää tarve ikääntymismuutosten, laihduttamisen tai raskauksien jälkeen, mutta myös erilaisten anatomisten ominaisuuksien vuoksi, joskus kehossa voi olla yksittäinen alue, josta koetaan haittaa tai epämukavuutta. Esimerkiksi rasvakudos tai ihopoimut eivät useinkaan jakaudu samalla tavoin eri ihmisillä. Vartaloa voidaan tietyissä rajoissa muovata kirurgisilla tekniikoilla pieniä täsmä alueita käsitellen tai sitten laajemmin isompia alueita muokaten. Huomioon otettavaa on kuitenkin se, että jokaisella meistä on tiettyjä epäsymmetrioita kehossamme eikä kaikkia epäsymmetrioita ole mielekästä tai mahdollista korjata. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti.

"Kehonkuva on aina yksilöllinen ja saman toimenpiteen lopputulos voi näyttää hyvin erilaiselta eri ihmisillä eikä välttämättä sovellu samanlaisena kaikille."

Raskauden jälkeinen vartaloa muovaava kirurgia

Raskausaika voi aiheuttaa monenlaisia muutoksia kehoomme. Usein vatsanpeitteet löystyvät ja joskus ihon tai vatsalihasten palautuminen raskauden jälkeen ei tapahdu. Mikäli tilanne jää häiritseväksi voidaan kirurgista korjausta vatsanpeitteisiin harkita joko löystyneen ihon poistolla yhdessä vatsalihasten erkauman kanssa tai erikseen tilanteesta riippuen.

Raskauksien ja imetysten jälkeen myös rinnat saattavat kokea muodonmuutoksen, joka saattaa jäädä häiritseväksi. Rintojen muotoa voidaan korjata ja palauttaa erilaisin kirurgisin tekniikoin esimerkiksi kohotuksella, silikoniproteesein tai rasvansiirtomenetelmin. Raskauden ja imetyksen jälkeisiin toimenpiteisiin kannatta hakeutua vasta, kun riittävä aika (usein vähintään vuosi) raskaudesta tai imetyksestä on kulunut. Näin keho kerkeää korjata itse muutoksia riittävästi ja paras sekä pitkäkestoinen lopputulos saadaan aikaiseksi. Usein leikkauksella saavutettu lopputulos menetetään tai se muuttuu, jos kehon palautuminen tai esimerkiksi painonvaihtelut jatkuvat toimenpiteen jälkeen. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti.

Laihdutuksen jälkeinen vartaloa muovaava kirurgia

Laihdutuksen jälkeen koko kehoon saattaa ilmaantua ihon muutoksia, lähinnä ihon löystymistä, jolloin löysä iho saattaa haitata niin toiminnallisesti kuin esteettisestikin. Laihtumisen myötä löystynyttä varatalon ihoa voidaan muokata ja toiminnallisia vaivoja kuten ihopoimujen hautumista ja hankausta voidaan helpottaa kirurgisilla ihon poistoilla. Yleisin alue jota käsitellään on vatsa, mutta tilanteesta ja hoidon tavoitteista riippuen myös muut alueet kuten selkä/lannealue voi olla mielekästä käsitellä. Yleisesti puhutaan abdominoplastiasta, vatsan kirityksestä, bodyliftstä tai belt lipectomiasta. Tilanteesta riippuen leikkauksiin voidaan yhdistää myös rasvaimua, joka saattaa olla mielekästä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Laihdutuksen jälkeiseen leikkaukseen kannattaa hakeutua vatsa sitten, kun pysyvä painotavoite on saavutettu ja paino on pysynyt muuttumattoman esimerkiksi vuoden ajan. Kirurgisen lopputuloksen pysyvyyteen ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti painon vaihtelut toimenpiteen jälkeen. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.