Kasvojen ja silmäluomien plastiikka­kirurgiset leikkaukset

Yläluomen löyhän ihon poisto

Yleisin kasvojen alueen plastiikkakirurginen leikkaus on yläluomien löyhän ihon poisto eli blepharoplastia. Voidaan puhua myös lippaluomileikkauksesta. Toimenpiteen tavoitteena on palauttaa silmäluomille luonnollinen kaareva muoto samalla kun näkökenttä avartuu. Joskus tilanteesta riippuen yläluomileikkaukseen on mielekästä liittää myös otsan tai kulmakarvoja kohottava toimenpide optimaalisen ja pitkäkestoisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Yläluomileikkaus voidaan tehdä joko sairaudenhoidollisin tai esteettisin perustein.

Silmäluomiin saattaa syntyä erilaisia virheasentoja esimerkiksi synnynnäisesti, vanhenemisen tai trauman seurauksena. Ajoittain silmäluomet kääntyvät joko silmään päin siten, että ripset aiheuttavat vaikean hankauksen silmän sarveiskalvoon tai sitten ripset ovat kääntyneet niin paljon silmästä pois päin ettei kyynelneste enää pysy silmässä ja silmään aiheutuu jatkuvaa vuotoa ja ärsytystä. Silmäluomien virheasentojen korjaukset tehdään aina sairaudenhoidollisin perustein.

"Yleisin kasvojen alueen plastiikkakirurginen leikkaus on yläluomien löyhän ihon poisto."

Otsan ja kulmakarvojen kohotus

Otsan ja kulmakarvojen kohotuksilla pyritään yleensä parantamaan näkökenttää ja yläluomien toiminnallisuutta tai sitten tavoite on puhtaasti ulkonäön nuorentaminen. Yläluomet, kulmakarvat ja otsa ovat samaa niin kutsuttua esteettistä yksikköä, jolloin koko kompleksin arvioiminen on tarpeellista toimenpiteitä tälle alueelle suunnitellessa. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Leikkaukset voidaan tehdä joko sairaudenhoidollisin tai esteettisin perustein.

Alaluomileikkaukset

Alaluomileikkauksilla pyritään yleensä joko silmäpussirasvan tai alaluomien ylimääräisen, löysän ihon poistoon. Toimenpiteen tavoite on yleensä nuorekkaamman tai ulkonäköä parantavan tilanteen saavuttaminen. Leikkaustekniikan valinta riippuu ns. silmäpussin aiheuttajasta. Alaluomileikkauksella on yläluomileikkausta haasteellisempaa saada optimaalista leikkaustulosta ja myös toimenpiteestä aiheutuvia haittoja esiintyy useammin. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Alaluomileikkaus tehdään yleensä esteettisin perustein.

Kasvojen kohotus

Kasvojen kohotus eli niin kutsuttu facelift tehdään aina esteettisin perustein ja toimenpiteellä tarkoitetaan usein keskikasvojen ja kasvojen alaosan ihon kiritystä ja/ tai ihonalaisrasvan muotoilua siten , että nuorekkaampi ulkonäkö voidaan saavuttaa. Esimerkiksi leukapielien ihoylimäärästä aiheutuvia juonteita ja ihopusseja voidaan hoitaa kasvojen kohotusleikkauksen avulla. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Kasvojen kohotukseen toimenpiteenä liittyy riskejä etenkin sen suhteen vastaako leikkauksella saavutettava lopputulos kunkin asiakkaan odotuksia. Kaunis, luonnollinen, mutta kuitenkin näkyvä lopputulos voi olla haasteellinen saavuttaa, joten asiakkaan on hyvä etukäteen varmistua leikkauksen tavoitteista ja kirurgin näkemyksestä sekä kokemuksesta leikkauksen suhteen. Kasvojenkohotusleikkaukset suoritan  yhteistyössä  kollegan kanssa hyvän lopputuloksen optimoimiseksi ja takaamiseksi. Huomattavaa kasvojen kohotukseen liittyen on myös se, että kasvojen ikääntymismuutoksia voidaan hoitaa tilanteesta riippuen myös pienemmillä toimenpiteillä kuten rasvansiirrolla tai täyteaineinjektiolla.

Kaulan kohotus

Kaulan kohotus tehdään niin ikään aina esteettisin perusteluin. Usein tavoitteena on saada kiristettyä kaulan löystynyttä ihoa ja/tai hoitaa ja häivyttää kaulan ihonpoimujen muotoa sekä palauttaa leuan kadonnuttua muotoa. Kaulan iho löystyy tai poimuttuu yleensä joko ikääntymisen tai voimakkaan laihtumisen yhteydessä. Kaulalle voi ilmaantua myös ihonalaisen lihaksen erkaantumisesta ja löystymisestä aiheutuvat pystyjuonteita Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Kaulan alueen hoidossa voidaan käyttää tilanteesta riippuen myös pienempiä toimenpiteitä kuten rasvansiirtoa tai muita injektiohoitoja. Leuan alaisen rasvakertymän ns. kaksoisleuan hoidossa on usein mielekkäämpää tehdä rasvaimu kyseiselle alueelle. Usein myös eri leikkaustekniikoita voidaan yhdistellä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Nenän leikkaus ja muotoilu

Nenän muotoiluleikkausta sanotaan rhinoplastiaksi. Nenän muotoa voidaan parantaa tai korjata esimerkiksi traumojen tai erilaisten synnynnäisten tilojen jälkeen. Joskus kyse on muuten vain häiritsevästä nenän muodosta tai kohdasta johon toivotaan parannusta. Nenän muotoilu voi olla tavoitteesta riippuen hyvinkin haasteellista ja odotettava ja tavoiteltu lopputulos on aina syytä keskustella huolellisesti lävitse hoitavan kirurgin kanssa ennen toimenpiteeseen lähtemistä. Nenän muotoilemiseksi käytetään erilaisia tekniikoita, joiden avulla nenää voidaan kaventaa, lyhentää, leventää tai suoristaa. Pienien kohtien muotoilu voi olla mahdollista myös täyteaineilla lähinnä hyaluronihappovalmisteilla. Nenän muotoiluleikkaukset teen aina yhteisyössä toisen kollegan kanssa toivotun tuloksen optimoimiseksi.  Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.