Tärkeää tietää

Plastiikkakirurgialla korjataan tai muokataan syöpäsairauksien ja vakavien tapaturmien aiheuttaneiden tilanteiden lisäksi usein elämänlaadullisia seikkoja. Elämänlaatua parantavasta kirurgiasta puhutaan silloin, kun ehdotonta sairaudenhoitoa vaativaa tarvetta leikkaukselle ei ole. Kehon tilanne saattaa olla normaali, mutta yksilöä itseään häiritsevä. Joskus leikkauksen tai toimenpiteen tarve saattaa väistyä, jos tilanne koetaankin normaaliin anatomiaan kuuluvaksi. Plastiikkakirurgiseen toimenpiteeseen hakeutuessa kannattaa aina miettiä vaivan todenmukainen vaikutus jokapäiväiseen elämään. Koetun haitan pitäisi häiritsevyydellään ylittää kuhunkin toimenpiteeseen liittyvien riskien todennäköisyyden.

Kaikkeen kirurgiaan liittyy riskejä, jotka liittyvät itse toimenpiteen suorittamiseen, mutta myös odotuksiin lopputulosta kohtaan. On siis ensiarvoisen tärkeää, että hoitava kirurgi puhuu samaa kieltä asiakkaan kanssa. Näin voidaan usein välttyä epätoivotuilta lopputuloksilta ja pettymyksiltä leikkauksen jälkeen. Luonnollisesti komplikaatioriskejä voidaan vähentää asianmukaisilla kirurgisilla tekniikoilla ja hyvällä kirurgisella osaamisella sekä kudoskäsittelyllä. Myös asiakkaan terveys ja elämäntavat vaikuttavat komplikaatioriskeihin.

Plastiikkakirurgiassa olennaista on ymmärtää myös se, että lopputulokset vaihtelevat eri ihmisten välillä eikä samat leikkaustekniikat välttämättä sovellu kaikille samanlaisina parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Parhaan mahdollisen käsityksen kustakin toimenpiteestä saa tulemalla vastaanotolle keskustelemaan. Vastaanotolle tullessa ei välttämättä tarvitse tietää mikä leikkaus tai toimenpide itselle sopisi parhaiten. Vastaanotolle voi tulla pelkän vaivan tai mieltä askarruttavan asian kanssa. Vastaanotolla pohditaan hoidon mahdollisuuksia jokaiselle yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla hyvä hinta-laatusuhde sekä riski-hyötysuhde arvioiden.

Lisäksi eri kirurgien ja ammattilaisten näkemys tilanteesta, toimenpiteestä sekä etenkin esteettisistä yksityiskohdista voivat vaihdella ja erilaisia mielipiteitä tilanteesta riippuen voi esiintyä. Tämä saattaa hämmentää kauneuskirurgian tarjontaviidakossa. Joskus asiakkaan näkökulmasta voikin olla järkevää kuulla useamman kirurgin mielipide tilanteestaan leikkauksen tai toimenpiteen suhteen. Tällöin mahdollisesti tietämys toimenpiteestä kasvaa ja paras mahdollinen henkilö valikoituu toimenpiteen tai leikkauksen tekijäksi. Useimmille ihmisille kirurginen toimenpide on kuitenkin iso ja ainutlaatuinen tapahtuma, jolloin mahdollisia pettymyksiä kannattaa ennaltaehkäistä mahdollisimman hyvin.

Huom!

Tarkat hinta-arviot annetaan vastaanottokäyntien yhteydessä, kun yksilöllinen hoitosuunnitelma on tehty.

30 minuutin vastaanotto- ja konsultaatiokäynnnin hinta on 125-130€ toimipaikastani riippuen. Hinnat määräytyvät toimipaikan listahinnaston mukaisesti.

Leikkausajankohta kannattaa aina valita omaan elämäntilanteeseen sopivaksi, jotta aikaa rauhalliselle toipumiselle on riittävästi. Yleensä plastiikkakirurgisista toimenpiteistä toipuminen vie 2-4 viikkoa riippuen kuitenkin suuresti tehdystä toimenpiteestä. Usein kirurgisen toimenpiteen jälkeen voi toimia normaalisti arkiaskareiden rajoissa. Työnkuvasta ja toimenpiteestä riippuen töistä poissaolo saattaa olla tarpeen. Pienemmissä toimenpiteissä, kuten injektiohoidoissa tai maltillisissa rasvansiirroissa toipuminen on yleensä nopeampaan. Näihinkin on kuitenkin hyvä varata vähintään muutama rauhallinen päivä toimenpiteen jälkeen.

Vastaanotolla saat aina tietoa sairaslomantarpeesta ja toipumisesta yksilöllisesti.

"Vastaanotolle tullessasi sinun ei välttämättä tarvitse tietää mikä leikkaus tai toimenpide sinulle sopisi parhaiten. Vastaanotolle voi tulla pelkän vaivan tai mieltä askarruttavan asian kanssa."