Ihomuutosten poistot

Hyvälaatuisten ihomuutosten poisto, paikallisten ihosyöpien kirurginen hoito

Ihomuutosten poisto voi olla tarpeellista joko esteettisin tai lääketieteellisin perusteluin. Joskus ihomuutos on anatomisesti hankalalla alueella, jolloin poisto on tarpeellinen. Syöpämuutosten suhteen kokenut plastiikkakirurgi pystyy usein tekemään kerralla onnistuneen poiston, jolloin mahdollisilta uusintatoimenpiteiltä voidaan välttyä. Lisäksi plastiikkakirurgisin menetelmin päästään usein parhaaseen mahdolliseen sekä esteettiseen että toiminalliseen lopputulokseen arven paranemisen ja sijoittumisen kannalta. Pientoimenpiteeseen voi varata suoraan ajan eikä erillistä suunnittelukäyntiä yleensä tarvita. Isommissa muutoksissa suunnittelukäynti on kuitenkin tarpeen. Yleisimmin toimenpiteet tehdään paikallispuudutuksessa.

"Plastiikkakirurgisin menetelmin päästään usein parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen arven paranemisen ja sijoittumisen kannalta."