Rintojen muotoilu (suurentaminen, kohottaminen, pienentäminen) ja muu rintarauhasenkirurgia

Rintojen suurentaminen

Tyypillisimmin rintojen suurentaminen tapahtuu silikoniproteesin tai rasvansiirron avulla. Nykyään proteesit ovat varsin laadukkaita ja varsin turvallisia, mutta täysin ongelmatonta rintojen suurentaminen silikoniproteesein ei kuitenkaan ole. Tärkein vaihe silikoniproteesiaugmentaatiossa on suunnittelu eli proteesien valinta, joka tapahtuu aina yksilöllisesti. Myös proteesin tuleva sijainti rinnoissa suunnitellaan etukäteen samoin kuin käytettävä ihoavaus. Yleisesti ottaen mahdolliset ongelmat silikoniproteeseissa ilmenevät pitkällä aika välillä. Jo toimenpiteeseen ryhtyessä on hyvä tiedostaa, että proteesit joudutaan jollain aikavälillä mahdollisesti uusimaan tai poistamaan. Myös imetykset ja kehon muutokset painonvaihteluiden, raskauksien ja ikääntymisen myötä voivat muuttaa leikkauksessa jo kertaalleen saavutettua lopputulosta. Silikoniproteesi toimenpiteen etuna on ehdottomasti se, että sillä saadaan usein koon suhteen juuri toivottu lopputulos. Rasvasiirtoa voidaan myös käyttää rintojen suurentamiseen, mutta lopullinen koko voi jäädä toivottua pienemmäksi ja rasvan tarttumisen vuoksi useampi toimenpidekerta on mahdollisesti tarpeen. Lisäksi rasvasiirtoon voi olla tarpeen yhdistää rintojen kohotus samoin kuin rintaproteesienkin laittoon. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Rintojen silikoniproteesisimulaattori

Mentorin sivuilla olevalla silikoniproteesisimulaattorilla voit sovittaa itsellesi eri proteesikokoja omalla kuvallasi.

"Usein hyvällä rintojen kohotusleikkauksella saadaan rinnat näyttämään suuremmilta niiden tilavuutta lisäämättä."

Rintojen kohottaminen

Rintojen kohottamisella tarkoitetaan rintakudoksen uudelleen muotoilua ja nännitason nostoa, joka on mahdollisesti kehon muutosten vuoksi laskeutunut. Usein hyvällä kohotuksella voidaan saada rinnat näyttämään suuremmilta, vaikka sinänsä tilavuus säilyisi samana tai se jopa pienenisi. Rintojen kohottamiseen on erilaisia tekniikoita, joista syntyy erilaisia arpia. Lopputulos on kuitenkin luonnollinen ja arvet varsin huomaamattomat. Leikkaussuunnitelma pitää tehdä aina yksilöllisesti kunkin anatomiset erityispiirteet ja toimenpiteen tavoitteet huomioiden. Rintojen kohotus on usein esteettinen toimenpide, joskin tekniikoita käytetään myös epäsymmetrioiden korjaamiseksi. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Rintojen epäsymmetrian korjaaminen

Rinnoissa voi esiintyä epäsymmetriaa synnynnäisesti tai esimerkiksi toimenpiteiden seurauksena. Rintojen epäsymmetrian korjaamiseksi esimerkiksi tubulaarisen rintarauhasen muotoilemiseen voidaan käytetään usein erilaisia rintojen kohotuksen leikkaustekniikoita, silikoniproteeseja tai rasvansiirtoa. Epäsymmetrioita voidaan hoitaa kirurgisesti. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Rintojen pienentäminen

Rintojen pienentäminen koetaan usein tarpeelliseksi silloin, kun kookkaista rinnoista aiheutuu toiminnallisia haittoja ja/tai niskahartiaseudun vaivoja. Kookkaat rinnat voivat aiheuttaa muutoksia myös luonnolliseen ryhtiin. Leikkauksessa poistetaan ylimääräinen rintarauhaskudos. Rintojen pienentäminen on yksi yleisimmistä plastiikkakirurgisista leikkauksista, mutta silti leikkauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon jokaisen yksilölliset piirteet parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi, jolloin rintojen muoto ja ryhti on hyvä, mutta luonnollinen. Rintojen pienentämien on sairaudenhoidollinen toimenpide. Toimenpiteen seurauksena rintoihin syntyy arpia, jotka ovat kuitenkin usein varsin huomaamattomia. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Rintatoimenpiteiden jälkeinen korjaaminen

Erilaisista rintoihin kohdistuvista toimenpiteistä, kuten syöpäkirurgiasta voi rintoihin syntyä epämieluisia arpia tai rinnan muoto voi olla toimenpiteen jäljiltä häiritsevä. Operoidun rinnan muotoa voi olla mahdollista korjata kirurgisin menetelmin esimerkiksi yhdistelemällä erilaisia rintojen leikkausmenetelmiä ja rasvasiirtoa. Aikaisemmat leikkaukset on kuitenkin tarkasti otettava huomioon samoin kuin mahdollinen rinnan alueen sädehoito korjaustoimenpidettä harkittaessa. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.